Nükleer Enerji Kullanmalı mı Kullanmamalı mı?

Her dönemin moda tavırları vardır. Her tavır mutlaka ama mutlaka kendi -anti-sini de yaratarak büyümeye devam eder. Nadiren de olsa -anti-si kendisine yiyen durumlar da gözlemlenmektedir. Günümüzün moda tavrı nükleer enerji kullanmak, moda -anti-si ise nükleer enerjiye karşı durmak olduğunu söyleyebiliriz. Peki kısaca nükleer enerji ne, getirisi ne götürüsü ne buna bir bakalım.

“Atom çekirdeklerinin parçalanması sonucunda büyük bir enerji açığa çıkmaktadır. Ağır atom çekirdeklerinin nötronlarla bombardımanı sonucunda bu çekirdeklerin parçalanması sağlanabilir; bu tepkimeye “fisyon” adı verilmektedir. Her bir parçalanma tepkimesi sonucunda açığa fisyon ürünleri, enerji ve 2-3 adet de nötron çıkmaktadır.

 

Uygun şekilde tasarlanan bir sistemde tepkime sonucu açığa çıkan nötronlar da kullanılarak parçalanma tepkimesinin sürekliliği sağlanabilir (zincirleme tepkime). Bunun haricinde hafif atom çekirdeklerinin birleşme tepkimeleri de büyük bir enerjinin açığa çıkmasına sebep olmaktadır. Bu birleşme tepkimesine “füzyon” adı verilmektedir. Bu tepkimenin sağlanabilmesi için atom çekirdeğinde bulunan artı yüklerin birbirini itmesinden kaynaklanan kuvvetin yenilmesi gereklidir. Bu nedenle çok yüksek sıcaklığa çıkılan sistemler kullanılmaktadır. Çok yüksek sıcaklıkta yüksek enerjiye ulaşan atom çekirdeklerinin çarpışması ile füzyon tepkimesi sağlanabilmektedir. Fisyon ve füzyon tepkimeleri ile elde edilen enerjiye “çekirdek enerjisi” veya “nükleer enerji” adı verilmektedir.” Daha geniş bilgi için (http://www.taek.gov.tr)

Bu tepkimeler sayesinde de katı yakıtlarla asla elde edilemeyecek verimlilikte enerji elde edilebilir. Aradaki farkı açıklamak için 1 kg U235 izotopunun yanması sonucu açığa çıkan enerjinin yaklaşık 1,3 milyon kg kömürünkine eşdeğer olduğunu belirtmek yeterli olacaktır.

Her etkinin bir de tepkisi olacaktır, yani nükleer yakıtın da bir zararı mutlaka olacak. Peki zararları neler kıscaa buna da bir gözatalım: Nükleer enerji, nükleer santralde üretilir, nükleer santralde de reaktör patlamadığı sürece beklenebilecek en temel tehlike radyasyondur. Bu tehlikede herhangi bir dereyatağına ev yapıp ilk yağmurda evin 3.katına kadar çıkan suyla boğulmak kadar bile değildir. Yerleşim yerlerinden uzakta yapılan ve bilimsel değerlerle ortaya konmuş mesafelerde yerleşime izin vermeyen her ülkede nükleer enerjinin faydası zararından çok olacaktır. En temel zararı aşırı radyasyonun insan hücrelerini aşırı ısıtması ve hücrelerde bozulmanın yaşanması ve kaçınılmaz bir son olarak da ölüm.

Nükleer enerji kullanmanın zararlarını yazmaya kalksanız herhalde birkaç bin sayfalık bir eser ortaya koyabilirsiniz. Fakat faydalarını saymak için milyonlarca sayfanın bile yeterli gelmeyeceğine emin. Bunun sebebi hayatın temel kaynağının “enerji” olmasıdır. Enerji olmadan Greenpeace, Japon Denizi’nde balina avlayan gaddarları engelleyemez veya enerji olmadan iPhone’nizle yeni doğmuş bebeğinizin fotoğrafını ailenizle paylaşamazsınız ve daha da ötesi solunum cihazına bağlı hastalarınıza, diyaliz makinelerinde günlerini geçiren böbrek hastalarınıza yaşama şansı veremezsiniz, üretim ve istihdam yaratan fabrikalarınıza üretim yaparak refahı topluma yaymalarını sağlayacak imkanı veremezsiniz. Kısacası enerji yoksa ülke yok, enerji yoksa yaşam yok, enerji yoksa hayat yok!

Değerlendirme

Nükleer enerji daha fazla fabrikanın çalışması, daha fazla üretim yapılması, üretimin daha düşük maliyetle yapılıp daha geniş pazarlara satılabilmesi, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması, ülkenin daha bağımsız olması için 21.yy’da bir seçenek değil, zorunluluk. Daha fazla üretim ile ölçek ekonomisi yaratılması, daha düşük maliyet avantajının kullanılması doğrudan istihdamı arttıracak hem de refahın tabana yayılmasında temel itici faktör olacaktır. Bu da sosyal yapının daha sağlam ve daha güçlü hale gelmesine uygun ortamı yaratacaktır.

Nükleer enerjinin kullanımı konusunda temel alınacak karar yöntemi Fayda > Maliyet oranının sağlanıp sağlanmadığıdır. Zarar goygoycularına sormak isterim: içtiğiniz sigaralar, kullandığınız alkol, tükettiğiniz hamburgerler birilerini zengin etmekten başka topluma ne gibi bir fayda sunuyor da bu zararlı alışkanlıklarınıza son sürat devam ederken hangi akla hizmetle faydası da olan bir yöntemi şeytan taşlar gibi taşlıyorsunuz?

Kaynakça

http://tr.wikipedia.org/wiki/N%C3%BCkleer_enerji
http://www.enerjikaynaklari.net/keyf/nukleer_enerjinin_diger_enerjilerle_karsilastirilmasi-67.html
http://www.nukleer.web.tr/
http://www.nukte.org/
http://www.ucekoloji.net/?p=29/
http://www.taek.gov.tr/

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

28 − = 22