3 Paragrafta Sosyal Medya

sosyal-medya-yeni-medya-iletisim

Web 2.0’ın en önemli getirisi olan etkileşimin, en ses fazla getiren ürünü sosyal medyadır. Medyanın herhangi bir sınıfın tekelinden çıkmasını sağlayan internet, bir sonraki aşamada iletişim açısından hedefin de kaynak olabileceği yeni bir medya düzeninin oluşumuna uygun zemin hazırlamıştır. Hem teknoloji hem altyapı hem de bu alt yapıyı kullanacak olan haberleşme araçlarının gelişmesinin birikimli sonucu sosyal medya olgusunu doğurmuştur.

Aşağı yukarı henüz 10 yıllık bir geçmişe sahip olsa da onlarca yıllık geçmişe sahip diğer tüm medya faaliyetlerinden çok daha derinlemesine bir etkiye sahip olan sosyal medyanın çok iyi anlaşılması, değerlendirilmesi ve yorumlanması gerekmektedir. Sosyal medya siyasetten spora, pazarlamadan yayıncılığa, halkla ilişkilerden uluslar arası ilişkilere kadar akla gelebilecek her etkileşim alanını ele geçirmiş durumdadır. Sosyal medyanın bu bağlamdaki gücü ne teknolojisinden, ne alt yapısından ne de eğlencesinden geliyor. Sosyal medyayı güçlü kılan en önemli unsur birleştirdiği kitlelerdir.

Dünyanın herhangi bir yerinde internet erişimi bulunan bir kullanıcının bir topluluk oluşturması veya bir topluluğa katılmasının anahtarı sadece (#) Diyez işaretidir. Bu işaretle kampanyalar düzenlenebilir, sosyal farkındalık yaratılabilir, topluluklar örgütlenebilir ve hatta iktidarlar bile değiştirilebilir. İşte sosyal medyayı asıl güçlü kılan yanı da budur. Engellenemez bir şekilde parçaları birleştirip, güçlü bir bütün oluşturmadaki basitliği ve esnekliği, yönetimler üzerinde ürkütücü bir etkiye sahip olmasını sağlamıştır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

1 + = 5